Wycena nieruchomości
PORTAL
rzeczoznawców
majątkowych

Rzeczoznawca Majątkowy Anna Lichtenstein nr upr. 4375

MCL LICHTENSTEIN
nazwa firmy

40-048 Katowice, ul. Rymera 7/1
tel. stac. +48 32 256 04 33
tel. kom. +48 604 884 247
  aml.wyceny@vp.pl
  http://www.mcl-nieruchomosci.pl
  osoby/wizyty: 7751/19147

 wyceny dla celów kredytowych, obsługa sektora bankowego  biegły sądowy  wyceny dla osób fizycznych, prywatnych  wyceny przedsiębiorstw  wyceny nieruchomości rolnych  wyceny nieruchomości leśnych  wyceny dla celów księgowych, aport  wyceny dla urzędów skarbowych  wyceny mienia zabużańskiego  aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego  wyceny z tytułu odszkodowań  wyceny maszyn i urządzeń  analizy i monitoring rynku nieruchomości  inne opracowania niestanowiące operatu szacunkowego  świadectwa charakterystyki energetycznej budynku i lokalu  praktyki zawodowe dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych  wyceny w języku angielskim  wyceny w języku niemieckim

Zakres usług świadczonych przez rzeczoznawcę majątkowego


RAPORTY Z WYCENY ŚRODKÓW TRWAŁYCH BUDYNKÓW, BUDOWLI, MASZYN, URZĄDZEŃ, LINII TECHNOLOGICZNYCH

KANCELARIA CONSULTINGOWA
obsługa doradcza i prawna związana z wyceną nieruchomości:
odszkodowania, roszczenia, wywłaszczenia, analiza dokumentów, sugerowanie działań optymalizacyjnych

OPERATY SZACUNKOWE POZOSTAWIONEGO MIENIA ZABUŻAŃSKIEGO

WYCENA:

 • budynków,
 • lokali mieszkalnych i użytkowych,
 • zakładów przemysłowych (w tym maszyn i urządzeń),
 • obiektów technicznych - między innymi budowli w wyrobiskach kopalnianych,
 • obiektów zabytkowych,
 • parcel,
 • gruntów budowlanych (w tym dróg i ulic),
 • gruntów przemysłowych,
 • gruntów rolnych,
 • lasów, parków, drzewostanów,
 • wycena szkód, dotyczących budynków i budowli, spowodowanych warunkami atmosferycznymi.

DLA POTRZEB:

 • kupna - sprzedaży,
 • zabezpieczenia kredytu bankowego,
 • rozliczeń podatkowych,
 • przekształceń własności,
 • odszkodowań,
 • ubezpieczenia nieruchomości,
 • obliczenia wartości początkowej środków trwałych,
 • opłaty planistycznej,
 • wnoszenia aportów do spółek,
 • spadków,
 • darowizn,
 • odszkodowań z tytułu mienia zabużańskiego,

Wyświetl większą mapę w nowym oknie
Wróć do listy rzeczoznawców
Jeżeli jestes rzeczoznawcą majątkowym i chcesz zaprezentować swój profil/wizytówkę w tej części serwisu zarejestruj się a następnie przejdź do sekcji Moje ustawienia sprawdź czy Twoje płatności dotyczące reklam są aktualne i zaznacz pole "Wyrażam zgodę na prezentację moich danych w sekcji Rzeczoznawcy". Z warunkami publikacji reklam możesz zapoznać się na stronie Zasady zamawiania reklam.
Licznik osób/wizyt od dnia 2007-01-26 i prezentuje dane z okresu aktywności abonamentu reklamowego.