Wycena nieruchomości
PORTAL
rzeczoznawców
majątkowych

reklama w serwisie www.msrm.pl


reklama w sekcji rzeczoznawcy

 1. reklama w sekcji "rzeczoznawcy" jest przeznaczona wyłącznie dla zarejestrowanych rzeczoznawców majątkowych.
 2. w profilu podstawowym oferujemy prezentacje danych adresowych i kontaktowych. jeżeli ktoś posiada własną stronę internetową i logo prosimy o ich przysłanie, a my zamieścimy je w serwisie zgodnie z poniższym przykładem:
 3. w profilu rozszerzonym zamieszczamy prezentacje danych adresowych i kontaktowych oraz możliwość publikacji krótkiej informacji o firmie. aby uzgodnić sposób wyświetlania dodatkowych informacji należy skontaktować się z obsługą serwisu. poniżej przykładowa zawartość profilu:
 4. w profilu pełnym oferujemy prezentacje danych adresowych i kontaktowych oraz możliwość publikacji bliższych informacji o firmie w formie wygodnego menu takich jak: historia, oferta, referencje, logo itp. zawartość i tytuły można dowolnie zmieniać. aby uzgodnić sposób wyświetlania dodatkowych informacji i tytułów menu należy skontaktować się z obsługa serwisu. dobrze opisana strona w tym profilu może być stroną domową danego rzeczoznawcy w internecie a krótki adres ułatwia do niej dostęp wyszukiwarkom największych serwisów. poniżej przykładowa zawartość profilu:
 5. profil rzeczoznawcy majątkowego zacznie się wyświetlać w sekcji rzeczoznawcy od chwili uznania konta.
 6. czas wyświetlania jest uzależniony od wpłaconej kwoty. końcową datę obowiązywania usługi zawsze można sprawdzić w sekcji moje ustawienia w części moje płatności.

reklama w sekcji linki

 1. dla rzeczoznawców i innych podmiotów posiadających własne strony www o temateyce zbliżonej do nieruchomości istnieje możliwość współpracy na zasadzie wymiany linków.
 2. linki do tych stron umieszczane będą w sekcji "linki".

reklama na innych stronach serwisu

 1. dla rzeczoznawców i innych podmiotów istnieje możliwość zamieszczana reklam i linków na innych stronach serwisu.
 2. współpraca dotycząca tego rodzaju reklamy wymaga indywidualnych uzgodnień.

cennik reklam w serwisie www.msrm.pl


l.p.reklamacena netto za miesiąc (rok)brutto rocznie
1.abonament za profil podstawowy10,00 zł (120,00 zł)147,60 zł
2.abonament za profil rozszerzony15,00 zł (180,00 zł)221,40 zł
3.abonament za profil pełny20,00 zł (240,00 zł)295,20 zł
4.wymiana linkówod 0,00 zł (0,00 zł)od 0,00 zł
5.reklama na innych stronach
do uzgodnienia
od 20,00 zł (240,00 zł)od 295,20 zł


statystyki odwiedzin w serwisie www.msrm.pl

na podstawie google analytics możemy stwierdzić, że liczba odwiedzających nasz serwis utrzymuje się na wysokim poziomie.
przykładowe dane z poprzednich lat:

      badany | liczba     | średnio
      rok  | odwiedzających | dziennie
      --------+----------------+----------
      2019 * |     35386 |    96
      2018  |     37874 |   104
      2017  |     43525 |   119
      2016  |     48967 |   134
      2015  |     49966 |   137
      --------+----------------+----------
      * - dane na 6.12.2019 prezentowane dane w stosunku rocznym różnią się między
        sobą ze względu na częstą zmianę algorytmu (od 2017 r.) wyszukiwania. 
        Nie podejmujemy żadnych dzialań marketingowych, które sztucznie moga
        zwiększać oglądalnosć naszego serwisu.