Wycena nieruchomości
PORTAL
rzeczoznawców
majątkowych

Znajdź rzeczoznawcę majątkowego

Obecnie w naszej bazie mamy 37 rzeczoznawców z 7 województw.
Znajdź rzeczoznawcę majątkowego: wybierz województwo z mapki poniżej lub zaznacz typ wyceny/usługi jaki Cię interesuje.
Prosimy o poinformowanie rzeczoznawcy, że jego dane uzyskałeś z naszego serwisu (www.msrm.pl).
WOJEWÓDZTWO
DOLNOŚLĄSKIE (3)KUJAWSKO-POMORSKIE (1)LUBELSKIE (0)LUBUSKIE (0)ŁÓDZKIE (0)MAŁOPOLSKIE (21)MAZOWIECKIE (7)OPOLSKIE (0)PODKARPACKIE (0)PODLASKIE (0)POMORSKIE (1)ŚLĄSKIE (3)ŚWIĘTOKRZYSKIE (1)WARMIŃSKO-MAZURSKIE (0)WIELKOPOLSKIE (0)ZACHODNIOPOMORSKIE (0)
DOLNOŚLĄSKIE (3)KUJAWSKO-POMORSKIE (1)
MAŁOPOLSKIE (21)
MAZOWIECKIE (7)
POMORSKIE (1)ŚLĄSKIE (3)
ŚWIĘTOKRZYSKIE (1)
MIEJSCOWOŚĆ
Lesznowola (1)Otwock (1)Pruszków (1)Radom (1)Warszawa (3)
RZECZOZNAWCA MAJATKOWY
Daniel Kaflik wyceny dla celów kredytowych, obsługa sektora bankowego  biegły sądowy  wyceny dla osób fizycznych, prywatnych  wyceny przedsiębiorstw  wyceny nieruchomości rolnych  wyceny dla celów księgowych, aport  wyceny dla urzędów skarbowych  aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego  wyceny z tytułu odszkodowań  analizy i monitoring rynku nieruchomości  inne opracowania niestanowiące operatu szacunkowego

Rzeczoznawca majątkowy jako doradca może sporządzać opracowania i ekspertyzy, niestanowiące operatu szacunkowego, dotyczące: rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku, efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju, skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych, oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali, bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości, określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora, wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości, wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości.