Wycena nieruchomości
PORTAL
rzeczoznawców
majątkowych

Dla jakich celów wyceniamy nieruchomość

Celem wyceny jest określenie wartości nieruchomości dla jakiegoś powodu.
Wynikają one zarówno z przepisów prawa jak i podejmowania poważnych decyzji dotyczących nieruchomości.
Przepisy określają obowiązek sporządzenia wycen przede wszystkim dla ochrony interesów Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego.
Przykładowe cele określenia wartości nieruchomości:

 • Ustalenie ceny kupna-sprzedaży.
 • Ustalenie ceny wywoławczej przy sprzedaży.
 • Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste.
 • Do ustalenia amortyzacji.
 • Ustalenie wielkości zabezpieczenia kredytu.
 • Ustalenie wielkości opłaty skarbowej (podatek od spadków i darowizn lub od czynności cywilno-prawnych).
 • Ustalenie ceny sprzedaży nieruchomości użytkownikowi wieczystemu.
 • Obliczenie odszkodowania za wywłaszczenie.
 • Obliczenie odszkodowania za szkody.
 • Ustalenie wysokości ubezpieczenia.
 • Od uwłaszczenia osoby prawnej.
 • Rozliczenia poniesionych nakładów.
 • Obliczenie opłaty adiacenckiej.
 • Obliczenie opłaty planistycznej.
 • Obliczenie należności za wyłączenie gruntu rolnego (leśnego) z produkcji.
 • Zaliczenie mienia pozostawionego za granicą na poczet nabycia nieruchomości.

Przedstawione cele wyceny różnych rodzajów mienia dotyczą najczęściej spotykanych przypadków. Nie wyczerpują oczywiście wszystkich sytuacji, w których możliwe i potrzebne jest określanie wartości mienia.2006-05-13, [35256]
źródło: http://www.wycena.npc.pl
Zobacz artykuły i porady  |  Zobacz pojęcia i definicje