Wycena nieruchomości
PORTAL
rzeczoznawców
majątkowych

Mapa średnich cen gruntów zabudowanych komercyjnych na obszarze centralnym Górnego Slaska (GOP|ROW|Zaglebie)

Wskazania mapy cenowej należy traktować jako cenę średnią, która jest korygowana ze względu na konkretne cechy nieruchomości wycenianej odchylające się od średniej w górę lub w dół.

Cena typowa, średnia w danej okolicy, wykazywana przez mapę cenową, zazwyczaj będzie zbliżona do wartości nieruchomości mającej cechy rynkowe zbliżone do typowych, średnich w tej lokalizacji. Należy mieć na względzie, że wartość konkretnej nieruchomości zależy od jej konkretnych cech, takich jak lokalizacja ogólna i szczegółowa, dostęp do drogi, kształt, uzbrojenie w poszczególne media, dopuszczalna intensywność zabudowy i jej wysokość, przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, strefy, inne ograniczenia itd. Aby móc stwierdzić wartość konkretnej nieruchomości trzeba dokonać wyceny nieruchomości uwzględniając jej indywidualne cechy.


Ceny transakcyjne z lat 2001-2014 Aktualizacja poziomu cen na pazdziernik 2014 r.

Układ izopret (linii cen jednostkowych) w zł/m2 w postaci decylowej: 2-krotny wzrost cen na każde 10 izopret
analiza rynku: Dział Analiz firmy realexperts.pl sp. z o.o.
kierownik badań: Tomasz Kotrasiński, MPAI
opieka merytoryczna nad badaniami: Polski Instytut Wyceny
Analizę rozkładu cen względem długości i szerokości geograficznej metodą wysokorozdzielczej lokalnie ważonej regresji nieparametrycznej (Robust LOWESS) wykonano przy pomocy programu XLStat firmy Addinsoft.
Wizualizację izopret wykonano przy pomocy programu Surfer 12.5 firmy Golden Software, Inc.
Podkład mapowy: OpenStreetMap
źródło: Realexperts Sp. z o.o.


2015-04-28, [2897]
źródło: http://www.wycena.com.pl/
Zobacz artykuły i porady  |  Zobacz pojęcia i definicje