Wycena nieruchomości
PORTAL
rzeczoznawców
majątkowych

Pytania egzaminacyjne wycena nieruchomości

Ten moduł zawiera pytania egzaminacyjne z wyceny nieruchomości dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych.
  • Obecnie mamy w bazie 105 pytań.
  • Losujesz 10 pytań.
  • Na każde pytanie masz do wyboru 3-4 odpowiedzi, z których co najmniej jedna jest prawidłowa.
  • Za poprawną odpowiedź otrzymujesz jeden punkt.
  • Odpowiadasz zaznaczając pole obok prawidłowej odpowiedzi.
  • Po zakończeniu zatwierdź swoje odpowiedzi - system zapisze i pokaże Twoje wyniki.