Rehabilitacja

czyli kompleksowe i zespołowe działanie na rzecz osoby niepełnosprawnej fizycznie lub psychicznie, które ma na celu przywrócenie tej osobie pełnej lub maksymalnej do osiągnięcia sprawności fizycznej lub psychicznej, a także zdolności do pracy oraz do brania czynnego udziału w życiu społecznym. Twórcami współczesnej rehabilitacji są: profesor Howard Rusk a wPolsce profesor Wiktor Dega. Rehabilitacja to proces medyczny i społeczny. Rehabilitacja ruchowa - usprawnianie osób z dysfunkcją narządu ruchu. Specjalista z zakresu rehabilitacji ruchowej - fizjoterapeuta - stosuje w procesie usprawniania metody fizjoterapii.

Zakład zapewnia:

  • porady lekarskie specjalistów rehabilitacji
  • kinezyterapia - metoda PNF, metoda McKenzie
  • fizykoterapia
  • masaż leczniczy
  • kinesiotaping
  • Zakład dysponuje kompletnie wyposażoną salą ćwiczen oraz nowoczesną aparaturą.
  • Zatrudniamy wysoko wykwalifikowany i doświadczony personel
  • Profesjonalny i miły zespół terapeutów pozwoli Państwu szybko powrócić do zdrowia.