Cennik

Kraków 2021-01-04

FIZYKOTERAPIA:

Krioterapia azot 18 zł
Krioterapia dwutlenek węgla 12 zł
Laseroterapia 12 zł
Ultradźwięki 12 zł
Pole magnetyczne 10 zł
Jonoforeza 10 zł
Jonoforeza (dwie okolice) 12 zł
Diadynamik 8 zł
Diadynamik (dwie okolice) 10 zł
Prądy interferencyjne, TENS 10 zł
Trabert 10 zł
Elektrostymulacja 10 zł
Sollux 10 zł
Terapia skojarzona 20 zł
Fala uderzeniowa-rswt (Krio gratis !!!) 80 zł
Fala uderzeniowa (dwie okolice) 140 zł

MASAŻE:

Masaż klasyczny (15 min) 40 zł
Masaż klasyczny (25 min) 60 zł
Masaż klasyczny (50 min) 90 zł
Drenaż limfatyczny (25 min) 70 zł

KINEZYTERAPIA:

Instruktaż ćwicz. (15 min) 40 zł
Ćwiczenia z wykorzystaniem sprzętu (20 minut) 10 zł
Ćwiczenia indywidualne z terapeutą (30 minut) 60 zł
Masaż tkanek głębokich (50 min) 100 zł
Taping medyczny (w cenie taśmy) 40 zł
Konsultacja fizjoterapeutyczna 100 zł
Konsultacje lekarzy rehabilitacji 150 zł
Konsultacja fizjoterapeutyczna w warunkach domowych 150 zł

Fizjoterapeutyczne zabiegi rehabilitacyjne w warunkach domowych wg cennika plus opłata za dojazd 20 zł za km wg google maps.

Inne opłaty:

  1. W terminie do 24 godzin przed umówioną wizytą Pacjent ma możliwość bezpłatnej zmiany terminu wizyty.
  2. Zmiana dokonywana w terminie krótszym niż 24 godziny przed zabiegiem bądź nieodwołanie wizyty będzie skutkowało naliczeniem opłaty manipulacyjnej w wysokości 50,00 zł w przypadku porady lekarskiej i pierwszego dnia zabiegowego, lub przepadkiem uiszczonej kwoty w przypadku zabiegów rozpoczętych, opłaconych z góry.
  3. Specjalistyczny Zakład Rehabilitacji Prądnik sp. z o.o. wprowadza obowiązek uiszczenia z góry pełnej kwoty za zarezerwowane zabiegi.

Prezesi (Maciej Sawicki, Ryszard Wolny)
Specjalistycznego Zakładu Rehabilitacji Prądnik
przyjmują strony w czwartki
w godzinach
7:00 - 8:00 po wcześniejszym umówieniu.