Masaż

Masaż klasyczny należy do najstarszych zabiegów terapeutycznych, stosowany już w starożytności, pierwsze wzmianki o wykorzystaniu masażu w poszczególnych jednostkach chorobowych odnajdujemy w księgach Hipokratesa.
Masaż jest formą oddziaływania na ustrój, wykorzystując bodźce mechaniczne w postaci ucisku na tkanki, w celu wywołania odczynu.

Klasyczny masaż leczniczy polega na odpowiednim ułożeniu chorego oraz stosowaniu klasycznych technik masażu (głaskanie, rozcieranie, ugniatanie, oklepywanie, wstrząsanie i wibracja).

Drenaż limfatyczny inaczej zwany masażem limfatycznym służy poprawieniu przepływu chłonki w układzie limfatycznym. Jest obecnie najbardziej efektywną metodą leczenia obrzęku. Za twórcę drenażu limfatycznego uważa się Emila Voddera, duńskiego lekarza. Drenaż limfatyczny pływa na korzystnie na przepływ chłonki, likwidację obrzęków zastoinowych, onkotycznych, zapalnych, usprawnienie transportu soli mineralnych i wody oraz procesów immunologicznych. Polega na masażu przy użyciu technik głaskania, rozcierania i ugniatania w taki sposób aby przepchnąć zalegającą chłonkę w kierunku węzłów chłonnych.

Masaż tkanek głębokich a raczej terapia tkanek głębokich to obecnie najbardziej efektywna forma pracy terapeutycznej na tkankach miękkich. Metoda ta zawdzięcza swoją skuteczność na głównym założeniu - likwidacji przyczyn, a nie objawów dysfunkcji. Terapia skupia się na usunięciu napięć i innych zaburzeń w obrębie tkanek miękkich i układu mięśniowo-powięziowego. Celem masażu tkanek głębokich jest zmniejszenie bólu, poprawa elastyczności i gibkości mięśni, ale przede wszystkim przywrócenie prawidłowej postawy oraz funkcji narządu ruchu pojmowanego jako całość. Wskazaniami do podjęcia tej formy masażu, są wszelkie schorzenia narządu ruchu - restrykcje tkankowe, mięśniowo - powięziowe punkty spustowe, stany pourazowe i pooperacyjne schorzenia o charakterze przeciążeniowym lub uciskowym.