Wycena nieruchomości
PORTAL
rzeczoznawców
majątkowych

Kto potrzebuje wyceny nieruchomości ?

Rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunkowym określa wartość nieruchomości w określonym celu (operat ten może być użyty tylko i wyłącznie w tym celu). Konieczność wyceny nieruchomości wynika zarówno z przepisów prawa jak i podejmowania ważnych decyzji dotyczących nieruchomości. Odbiorcami wycen są:
  • osoby fizyczne,
  • banki,
  • urzędy,
  • sądy,
  • firmy, przedsiębiorstwa,
  • inne podmioty.
Przykładowe cele wyceny to: kupno - sprzedaż nieruchomości, zabezpieczenie kredytów bankowych, przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu we własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu lub odrębną własność, na potrzeby rachunkowości, aktualizacja opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, inwestowania w nieruchomość, podział majątku, ustalenia podatków od spadków i darowizn, ubezpieczenie majątkowe, wyceny szkód na nieruchomości, egzekucja z nieruchomości itp. Więcej celów wyceny w artykule cele wyceny.

2006-04-04, [13822]
źródło:
Zobacz artykuły i porady  |  Zobacz pojęcia i definicje