Wycena nieruchomości
PORTAL
rzeczoznawców
majątkowych

Narzędzia rzeczoznawcy majątkowego

DCFInflacja miesięcznaInflacja rocznaWsp. kor.HF->HPPZ->PU
Określ wstępne składniki do analizy
 Roczny potencjalny dochód brutto [PDB]: roczny wzrost/spadek PDB ↑↓ zł 
 Roczne straty w dochodzie [SWD]: roczny wzrost/spadek SWD ↑↓ zł 
 Roczne wydatki operacyjne [WOP]: roczny wzrost/spadek WOP ↑↓ zł 
 Stopa dyskontowa:
 Stopa kapitalizacji:
 Okres prognozy w latach:   r