Wycena nieruchomości
PORTAL
rzeczoznawców
majątkowych

Archiwum artykułów i porad

Mienie zabużańskie Mienie zabużańskie mienie pozostawione przez osoby repatriowane z terenów należących przed II wojną światową do Polski – tzw. kresów wschodnich
więcej »»»
Jak rzeczoznawca majątkowy wycenia nieruchomość ? Jak rzeczoznawca majątkowy wycenia nieruchomość ? Wycena nieruchomości polega na określeniu wartości rynkowej, odtworzeniowej bądź katastralnej za pomocą podejść, metod i technik.
więcej »»»
Procedura sporządzania i uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Procedura sporządzania i uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego.
więcej »»»
Zawód rzeczoznawcy majątkowego Zawód rzeczoznawcy majątkowego Zawód rzeczoznawcy majątkowego jest zawodem uregulowanym w swym zakresie w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami. Tytuł rzeczoznawcy majątkowego podlega ochronie prawnej.
więcej »»»
Planowanie przestrzenne (część 1) Planowanie przestrzenne (część 1) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określa zasady kształtowania polityki w zakresie planowania przestrzennego na szczeblu gminy.
więcej »»»
Dla jakich celów wyceniamy nieruchomość Dla jakich celów wyceniamy nieruchomość Celem wyceny jest określenie wartości nieruchomości dla jakiegoś powodu. Cel może wynikać zarówno z przepisów prawa jak i decyzji dotyczących nieruchomości.
więcej »»»
Odrębna własność lokali, udział w nieruchomości wspólnej Odrębna własność lokali, udział w nieruchomości wspólnej Nieruchomość lokalowa jest wyodrębnioną częścią budynku ze względu na odrębny przedmiot własności. Odrębną nieruchomość może stanowić lokal mieszkalny, a także lokal o innym przeznaczeniu.
więcej »»»
Wycena maszyn i urządzeń Wycena maszyn i urządzeń Często zastanawiamy się w jakim celu powinniśmy dokonywać wyceny ruchomości (środków trwałych) stanowiących naszą własność.
więcej »»»
Rodzinne ogrody działkowe i ich magia Rodzinne ogrody działkowe i ich magia Ogrody działkowe funkcjonują na podstawie Ustawy z dnia 8 lipca 2005 roku o rodzinnych ogrodach działkowych - dalej urod - (Dz.U.05.169.1419) ...
więcej »»»
Relacje na rynku nieruchomości Relacje na rynku nieruchomości Działania dotyczące obrotu nieruchomościami wymagają zachowania wymaganej prawem formy aktu notarialnego, aby były skuteczne ...
więcej »»»
Planowanie przestrzenne (część 2) Planowanie przestrzenne (część 2) Sposób realizacji roszczeń właściciela albo użytkownika wieczystego nieruchomości w związku z uchwaleniem bądź zmianą planu miejscowego jest uregulowany w ustawie.
więcej »»»
Z użytkowania wieczystego na własność Z użytkowania wieczystego na własność Termin składania wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości ustalono do dnia 31 grudnia 2012 r.
więcej »»»
Kto potrzebuje wyceny nieruchomości ? Kto potrzebuje wyceny nieruchomości ? Konieczność wyceny nieruchomości wynika zarówno z przepisów prawa jak i podejmowania ważnych decyzji dotyczących nieruchomości.
więcej »»»
Usuwanie drzew i krzewów Usuwanie drzew i krzewów Usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomości.
więcej »»»
Doradcy rynku nieruchomości Doradcy rynku nieruchomości Piętnastoletni wolny rynek nieruchomości w kraju, po minionych 45 latach gospodarki centralnej, ma się zupełnie dobrze. Trzy nasze zawody ...
więcej »»»
Mapa średnich cen gruntów zabudowanych komercyjnych na obszarze Warszawy i powiatów przyleglych Mapa średnich cen gruntów zabudowanych komercyjnych na obszarze Warszawy i powiatów przyleglych Ceny transakcyjne gruntów z lat 2006-2014. Aktualizacja poziomu cen na pazdziernik 2014 r.
więcej »»»
Mapa średnich cen gruntów zabudowanych komercyjnych na obszarze centralnym Górnego Slaska (GOP|ROW|Zaglebie) Mapa średnich cen gruntów zabudowanych komercyjnych na obszarze centralnym Górnego Slaska (GOP|ROW|Zaglebie) Ceny transakcyjne gruntów z lat 2001-2014. Aktualizacja poziomu cen na pazdziernik 2014 r.
więcej »»»
Mapa średnich cen gruntów niezabudowanych na obszarze m.st. Warszawy Mapa średnich cen gruntów niezabudowanych na obszarze m.st. Warszawy Ceny transakcyjne gruntów z lat 2009-2014. Aktualizacja poziomu cen na styczeń 2015 r.
więcej »»»